?>
O Nas

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej jest instytucją powołaną na mocy podjętej dnia 31 grudnia 2013 roku Uchwały Rady Gminy nr XXIX/401/2013 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej z dniem 1 stycznia 2014 roku obie w/w instytucje zostały połączone.. Siedziba i biura mieszczą się w Dobrej przy ul. Granicznej 31. Filie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej rozmieszczone są na terenie Gminy Dobra w następujących miejscowościach: Bezrzecze, Dołuje, Rzędziny, Skarbimierzyce, Stolec, Wołczkowo, Wąwelnica.

Nasze Centrum jest miejscem przyjaznym i otwartym. Stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i samorealizacji w różnych dziedzinach sztuki i edukacji kulturalnej, między innymi takich jak: plastyka, taniec, teatr, joga, karate, zajęcia edukacyjno-rozwojowe, nauka języków obcych, nordic walking.

Działamy na terenie gminy Dobra, jak również podejmujemy szereg działań o zasięgu ponad lokalnym. Skupiamy się przede wszystkim na realizacji form edukacyjno-artystycznych, społeczno-kulturalnych oraz wychowaniu poprzez sztukę i animacją życia kulturalnego społeczności lokalnej.

Corocznie opracowujemy i animujemy formy kreatywnego, aktywnego i wspólnego spędzania czasu wolnego. Wprowadzamy nowe formy edukacyjno-artystyczno-rozwojowe. Proponujemy spotkania, warsztaty, wystawy, przeglądy, konkursy, zajęcia sportowo-rekreacyjne, taneczne i rozciągające, mając na uwadze integrację środowiska lokalnego za pomocą działań kulturalnych.

Ważnym zadaniem dla nas jest również profilaktyka społeczna, wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę.

Funkcja instytucji kultury na przestrzeni lat się zmienia, kreując rolę instytucji jako animatora społecznego, motywującego i aktywizującego społeczność lokalną do wspólnej pracy nad metodami zaspakajania potrzeb i rozwiązywania najistotniejszych problemów społecznych. Realizujemy te działania mając na uwadze wypracowane wspólne cele i partnerski rozwój w oparciu o rozpoznane potrzeby społeczne.

Organizujemy imprezy plenerowe o charakterze kulturalno–sportowym o zasięgu gminnym i ponadregionalnym, takie jak: „Dożynki”, Dzień Dziecka”, festyny, imprezy noworoczne, wycieczki krajoznawcze. Organizujemy i prowadzimy również imprezy zlecone.

Ściśle współpracujemy z instytucjami, organizacjami oraz podmiotami środowiska lokalnego i regionalnego.

Naszym celem jest utrzymanie wizerunku placówki prężnie działającej, mającej swoje tradycje w kształtowaniu kultury i dziedzictwa narodowego.

Pragniemy rozwijać zakres naszej działalności, sprostać i wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Jesteśmy otwarci na propozycje ze strony Państwa, dotyczące naszych zajęć oraz rozszerzenia i wprowadzenia nowych form działalności. Oczekujemy na współpracę i współtworzenie kulturalnego wizerunku naszej gminy.

autor: Ewa Hrynkiewicz / dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej