"Wokół Pieśni Bożego Narodzenia".
Wpisany przez Administrator    piątek, 24 stycznia 2020 00:00   

Dnia 18 grudnia 2019r w Filii w Stolcu odbyło się "Spotkanie Kolędnicze" prowadzone przez znakomitego muzyka, znawcy i badacza tradycji - Jacka Hałasa oraz przedstawicieli Teatru Kana w ramach projektu Teatru Kana "Wokół Tradycji 2019".

Spotkanie było znakomitą okazją do wspólnego wykonania starego, zapomnianego niemal repertuaru muzycznego z udziałem mieszkańców i zaproszonych muzyków, znawców tradycji. Energia i bezpośredniość Jacka Hałasa, bliski kontakt, wspólnotowy charakter spotkania sprawiły że cała zebrana społeczność Stolca i okolic chętnie włączyła się do wspólnego śpiewania, mimo faktu, że większość pieśni była tej społeczności zupełnie nieznana.

„ Projekt "Wokół Tradycji" zrodził się z naszego przekonania, że tożsamość, wiedza i poczucie przynależności do określonej tradycji są jednym z najważniejszych czynników społecznych i kulturotwórczych, kształtujących zarówno osobowość jednostek jak i zachowania całych grup społecznych.

Cykl "Wokół Tradycji" jest projektem artystycznym i edukacyjno-badawczym, stanowiącym zarówno próbę ukazania i udokumentowania zanikających systemów zachowań, obrzędów i praktyk tradycyjnych, które występowały do niedawna dość powszechnie na różnych obszarach Polski, jak i odpowiedzi na ważne dla nas pytania o współczesne formy oraz funkcje tradycji. W ramach projektu chcemy również skłonić do zastanowienia nad przyczynami i konsekwencjami współczesnych niepokojących zjawisk społecznych takich jak osłabienie więzi pokoleniowych i społecznych, brak poczucia tożsamości z własnymi korzeniami czy zanikanie form wspólnotowego spędzania czasu, szczególnie widocznych na obszarach, w których na skutek zdarzeń społecznych, politycznych lub historycznych przerwana została ciągłość pokoleniowa. Zebrane doświadczenia wykorzystujemy w praktyce - w trakcie koncertów, spotkań, zgromadzeń wychodząc z przestrzeni teatralnych „ku ludziom”, w stronę małych miejscowości, wiejskich klubów i prywatnych domów, zazwyczaj oddalonych od ośrodków kultury. Prowadząc działania w „naturalnym środowisku”, staramy się nadać im właściwy kontekst, przekraczać podział na wykonawców i odbiorców”.

Rafał Foremski

Teatr KANA

wprowadził: Administrator