Sadzenie drzewek we wsi Stolec
Wpisany przez Administrator    wtorek, 07 stycznia 2020 00:00   

W miesiącu październiku w filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Stolcu odbywały się zajęcia i warsztaty ekologiczne w ramach realizacji projektu „Ekologia, edukacja i sport – wykonanie nasadzeń na terenie rekreacyjnym we wsi Stolec”.

Celem głównym zrealizowanego projektu było tworzenie więzi społecznych w małym środowisku wiejskim jakim jest wieś Stolec, budowanie relacji sąsiedzkich w oparciu o wspólne działanie, jak również pobudzenie proekologicznych zachowań.

Przeprowadziliśmy 6 spotkań, w tym: 4 spotkania warsztatowe, w których wzięły udział dzieci, ale także i rodzice. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ekologii oraz ochrony przeciwpożarowej w lasach; spotkanie organizacyjne oraz 10.XI spotkanie z piknikiem, na którym wykonano nasadzenia. W ramach projektu zasadzono 100 szt. drzewek – tuje, brzozę kolumnową i jarzębinę jadalną przy boisku sportowym w Stolcu, co spowoduje, że obecny teren zostanie zacieniony i osłonięty od wiatrów, a tym samym, bardziej atrakcyjny dla osób z niego korzystających. Realizowany projekt był działaniem międzypokoleniowym. W warsztatach uczestniczyły dzieci i młodzież, a w przygotowaniach do nasadzeń i finałowym wydarzeniu całe rodziny i dorośli mieszkańcy. Wspólne działanie mieszkańców pokazało, że takie inicjatywy mają bardzo dobry wpływ na aktywizację i zaangażowanie w działania na rzecz miejscowości.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Autor: Luiza Supernak

wprowadził: Administrator