Filie GOK
"Wokół Pieśni Bożego Narodzenia".
Wpisany przez Administrator    piątek, 24 stycznia 2020 00:00   

Dnia 18 grudnia 2019r w Filii w Stolcu odbyło się "Spotkanie Kolędnicze" prowadzone przez znakomitego muzyka, znawcy i badacza tradycji - Jacka Hałasa oraz przedstawicieli Teatru Kana w ramach projektu Teatru Kana "Wokół Tradycji 2019".

Spotkanie było znakomitą okazją do wspólnego wykonania starego, zapomnianego niemal repertuaru muzycznego z udziałem mieszkańców i zaproszonych muzyków, znawców tradycji. Energia i bezpośredniość Jacka Hałasa, bliski kontakt, wspólnotowy charakter spotkania sprawiły że cała zebrana społeczność Stolca i okolic chętnie włączyła się do wspólnego śpiewania, mimo faktu, że większość pieśni była tej społeczności zupełnie nieznana.

„ Projekt "Wokół Tradycji" zrodził się z naszego przekonania, że tożsamość, wiedza i poczucie przynależności do określonej tradycji są jednym z najważniejszych czynników społecznych i kulturotwórczych, kształtujących zarówno osobowość jednostek jak i zachowania całych grup społecznych.

Cykl "Wokół Tradycji" jest projektem artystycznym i edukacyjno-badawczym, stanowiącym zarówno próbę ukazania i udokumentowania zanikających systemów zachowań, obrzędów i praktyk tradycyjnych, które występowały do niedawna dość powszechnie na różnych obszarach Polski, jak i odpowiedzi na ważne dla nas pytania o współczesne formy oraz funkcje tradycji. W ramach projektu chcemy również skłonić do zastanowienia nad przyczynami i konsekwencjami współczesnych niepokojących zjawisk społecznych takich jak osłabienie więzi pokoleniowych i społecznych, brak poczucia tożsamości z własnymi korzeniami czy zanikanie form wspólnotowego spędzania czasu, szczególnie widocznych na obszarach, w których na skutek zdarzeń społecznych, politycznych lub historycznych przerwana została ciągłość pokoleniowa. Zebrane doświadczenia wykorzystujemy w praktyce - w trakcie koncertów, spotkań, zgromadzeń wychodząc z przestrzeni teatralnych „ku ludziom”, w stronę małych miejscowości, wiejskich klubów i prywatnych domów, zazwyczaj oddalonych od ośrodków kultury. Prowadząc działania w „naturalnym środowisku”, staramy się nadać im właściwy kontekst, przekraczać podział na wykonawców i odbiorców”.

Rafał Foremski

Teatr KANA

wprowadził: Administrator

 
Muzyczne spotkanie z „Pieśnią Bielika” w Stolcu.
Wpisany przez Administrator    piątek, 24 stycznia 2020 00:00   

W grudniu w filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Stolcu odbyło się wyjątkowe spotkanie w ramach Pieśni Bielika – artystycznego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej.

Pieśń Bielika, to swego rodzaju kontynuacja dzieła muzycznego Świdwie Sanctus, które zostało zrealizowane przez chórzystów z pobliskiego Tanowa i Brussow. W koncercie wzięli udział mieszkańcy wsi Stolec. W jak zawsze ciepłej i przyjaznej atmosferze Centrum Kultury zabrzmiały inspirowane ekologią pieśni i piosenki w wykonaniu znakomitej artystki Moniki Frankowicz, której towarzyszyli członkowie zespołu Tam i Owo. W ramach Pieśni Bielika powstaje także film dokumentalny.

Koncert był dofinansowany ze środków Gminy Police, Powiatu Police, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Tekst: Piotr Biniek

wprowadził: Administrator

 
Filia GCKiB na Bezrzeczu zaprasza seniorów na swoje wydarzenia!
Wpisany przez Administrator    środa, 15 stycznia 2020 00:00   GCKIB filia na Bezrzeczu, serdecznie zaprasza seniorów na spektakl i kiermasz książki

Więcej…
 
Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci w Stolcu
Wpisany przez Administrator    wtorek, 07 stycznia 2020 00:00   

Filia Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Stolcu oraz Koło LZS „Grom” Stolec wspólnie zorganizowali Mikołajki w naszej miejscowości. Spotkaliśmy się w niedzielę 8 grudnia. Były konkursy, zagadki oraz dużo wesołej zabawy, która pozwoliła nam wszystkim w atmosferze radości i uśmiechu spędzić miło czas i wprowadzić się w magiczny nastrój nadchodzących Świąt.

Program w formie interaktywnego przedstawienia pt.: „Gąska Dorotka” przedstawiony został przez Adama Dzieciniaka i Zbigniewa Filary z Teatru Polskiego. Na uczestników zabawy czekał zdrowy poczęstunek pełen kolorowych kanapek, owoców oraz zdrowych przekąsek. Nie zabrakło również prezentów.... Było to wyjątkowe, łączące pokolenia Spotkanie Mikołajkowe. Uczestnikami wydarzenia były dzieci, rodzice oraz dziadkowie z naszej oraz okolicznych miejscowości. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę.

Autor: Luiza Supernak

wprowadził: Administrator

 
Sadzenie drzewek we wsi Stolec
Wpisany przez Administrator    wtorek, 07 stycznia 2020 00:00   

W miesiącu październiku w filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Stolcu odbywały się zajęcia i warsztaty ekologiczne w ramach realizacji projektu „Ekologia, edukacja i sport – wykonanie nasadzeń na terenie rekreacyjnym we wsi Stolec”.

Celem głównym zrealizowanego projektu było tworzenie więzi społecznych w małym środowisku wiejskim jakim jest wieś Stolec, budowanie relacji sąsiedzkich w oparciu o wspólne działanie, jak również pobudzenie proekologicznych zachowań.

Przeprowadziliśmy 6 spotkań, w tym: 4 spotkania warsztatowe, w których wzięły udział dzieci, ale także i rodzice. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ekologii oraz ochrony przeciwpożarowej w lasach; spotkanie organizacyjne oraz 10.XI spotkanie z piknikiem, na którym wykonano nasadzenia. W ramach projektu zasadzono 100 szt. drzewek – tuje, brzozę kolumnową i jarzębinę jadalną przy boisku sportowym w Stolcu, co spowoduje, że obecny teren zostanie zacieniony i osłonięty od wiatrów, a tym samym, bardziej atrakcyjny dla osób z niego korzystających. Realizowany projekt był działaniem międzypokoleniowym. W warsztatach uczestniczyły dzieci i młodzież, a w przygotowaniach do nasadzeń i finałowym wydarzeniu całe rodziny i dorośli mieszkańcy. Wspólne działanie mieszkańców pokazało, że takie inicjatywy mają bardzo dobry wpływ na aktywizację i zaangażowanie w działania na rzecz miejscowości.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Autor: Luiza Supernak

wprowadził: Administrator

 
„Od głosu do odgłosu. Dźwiękowa opowieść o wsi Stolec”
Wpisany przez Administrator    wtorek, 07 stycznia 2020 00:00   

W listopadzie w filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Stolcu zakończył się trwający kilka miesięcy projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Finałem projektu „Od głosu do odgłosu. Dźwiękowa opowieść o wsi Stolec” była, mająca miejsce w przestrzeni Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Stolcu, akcja performatywna połączona z małym koncertem. Podczas tej akcji mieszkańcy mieli możliwość wysłuchania materiałów dźwiękowych zbieranych przez młodzież w trakcie, odbywających się w ramach projektu, warsztatów. Uczestnicy zdarzenia mogli zapoznać się z: opowieścią o cmentarnym pomniku oraz dawnym właścicielu stoleckiego pałacu, zestawioną z komentarzem szczecińskiego przewodnika Przemka Głowę, opowieścią o wsi widzianej oczami jednej z mieszkanek Stolca – Stanisławy Bauer, a także wysłuchiwanym w ciemności, horrorem dźwiękowym, stworzonym z, nagranych przez młodzież, dźwięków świetlicy. Akcja rozpoczęła się koncertem, który poprowadził, szczeciński perkusista, Piotr Kupczyński. Młodzi uczestnicy koncertu grali między innymi na, stworzonych i opisanych przez siebie, instrumentach. Prezentacja audycji była także impulsem do zbudowania wspólnego święta umożliwiającego spotkanie się młodszych i starszych mieszkańców wsi, młodzież tworząca audycję była gospodarzem tego święta.

Koncepcja: Laura Foremska

Pomoc w realizacji: Luiza Ślusarenko-Supernak

Wsparcie techniczne i organizacyjne: Stowarzyszenie Teatr Kana

Tekst: Laura Foremska

Zdjęcia: Adam Ptaszyński

wprowadził: Administrator

 


Strona 3 z 101